Vnitřní oznamovací systém

Společnost RAPO BRNO, s.r.o. si na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „ZOO“) dovoluje tímto informovat, že jako povinná osoba dle citovaného zákona a v souladu s ust. § 8 ZOO, zavedla vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání, společnost bude přijímat oznámení jen od svých zaměstnanců. Anonymní oznámení společnost přijímat nebude.