Mrštíkova 356 666 01 Tišnov | Zelená linka: 800 100 382

RODNÉ LISTY aLKOHOLU

WWW.CERTIFIKACELIHOVIN.CZ

zde po zadání datumu narození najdete:

pro odběratele stažení rodných listů
certifikace láhve
důležité informace
zapojené firmy

Registrovaný distributor lihu

RAPO BRNO, s.r.o. je registrován jako distributor lihu pod registračním číslem RDL0006 a je tedy oprávněna i nadále dodávat alkohol.

Registraci lze ověřit na webových stránkách celní správy ČR

WWW.CELNISPRAVA.CZ

na základě zadání DIČ či přímo registračního distribučního čísla společnosti.
Registrační distribuční číslo naší společnosti uvádíme i na fakturách.

AKTUÁLNĚ